وبلاگ

قرارداد فروشگاه شرکتی

قرارداد فروشگاه شرکتی

بسمه تعالی
قرار داد مشارکت مدنی

ماده1 : مقدمه
این قرارداد بر اساس مفاد ماده 10 قانون مدنی فیمابین شرکت کلبه کتاب ثبت شده به شماره 206752 مورخ 8/5/82 با نمایندگی ........................ که حسب آگهی مندرج در روزنامه رسمی شماره 18975 مورخ 6/2/89 به عنوان مدیر عامل و رئیس هیات مدیره اختیار امضای این قرارداد را دارد و از این پس شرکت نامیده می شود از یک طرف، وشرکت/موسسه ........... ثبت شده به شماره ........ مورخ .........با نمایندگی آقای/آقایان ....... که حسب آگهی در روزنامه رسمی شماره ....... مورخ ...... که اختیار امضای این قرارداد را دارند و به اختصار طرف قرارداد نامیده میشود، از طرف دیگر با شرایط و مقررات زیر منعقد و طرفین ملزم به اجرا و رعایت مفاد آن میباشند.


ماده 2 : موضوع
ارائه هاست و دامین و نرم افزار فروشگاهی مخصوص بر روی اینترنت و پشتیبانی از آن.


ماده 3 : مدت
مدت زمان اجرای قرارداد از تاریخ لغایت به مدت یکسال شمسی میباشد که با توافق طرفین قابل تمدید است.


ماده 4 : مبلغ قرارداد
مبلغ قرارداد ....... ریال میباشد که این مبلغ شامل هزینه های هاست و دامین و نرم افزار و پشتیبانی یک ساله میباشد که طرف قرارداد مبلغ فوق را طی فیش بانکی به شماره ...... و تاریخ ...... به حساب سیبا/سپهر کلبه کتاب واریز نموده است.
تبصره: در سالهای بعد، هزینه نرم افزار اخذ نمی گردد و فقط هزینه های تمدید هاست و دامین و هزینه پشتیبانی محاسبه میشود.
تبصره 2: بدیهی است مبلغ مذکور، غیر قابل استرداد میباشد.


ماده 5 : تعهدات طرف قرارداد
1-5 : طرف قرارداد متعهد میشود محصولاتی را در این سایت عرضه نماید که از جمله ممنوعات پستی نباشد و یا محصولاتی که از لحاظ قوانین و مقررات جاری و شرع مقدس، خرید و فروش آن ممنوع می باشد، ارائه ننماید و مقررات مربوط به قوانین کپی رایت وتجارت و علائم انحصاری و اختصاری نقض حقوق صاحب امتیاز و اثر, کالاهای ممنوعه و تقلبی را در عرضه و فروش کالاها/محصولات رعایت نماید. بدیهی است در صورت عدم رعایت این بند و بروز هرگونه مشکل، مسئولیت هر نوع پاسخگویی به مراجع ذیربط یا برآمدن از عهده خسارت مشتریان یا مدعیان، با طرف قرارداد بوده و شرکت هیچگونه تعهد و مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت.
2-5 : طرف قرارداد متعهد به رعایت کلیه قوانین کشور جمهوری اسلامی ایران و شرع مقدس اسلام در ارایه تصاویر و مطالب سایت میباشد و تخطی از آن باعث لغو یک طرفه قرارداد از طرف شرکت میشود. همچنین مسئولیت کلیه عواقب ناشی از آن به عهده طرف قرارداد میباشد.


ماده 6 : تعهدات و اختیارات شرکت
1-6 : شرکت به محض امضا و مبادله قرارداد هماهنگی های لازم را جهت در اختیار قرارگرفتن سایت برای استفاده طرف قرارداد بعمل خواهد آورد که مدت آن از 2 هفته بیشتر نخواهد بود.
2-6 : امکانات نرم افزار فروشگاهی بر روی اینترنت بصورت زیر است که شرکت متعهد است کلیه موارد پلان انتخابی را به انجام برساند.
3-6 : نام دامین به انتخاب طرف قرارداد و در صورت آزاد بودن در اینترنت ثبت می شود.
4-6 : طرف قرارداد لازم است که DNS دامین خود را بر روی سرور شرکت تنظیم نماید.
5-6 : پشتیبانی از سرور و نرم افزار بطور کامل به عهده شرکت میباشد که جهت انجام این پشتیبانی، لازم است که نرم افزار فروشگاهی بر روی سرور شرکت نصب شود.


ماده 7 : انتقال یا واگذاری
طرف قرارداد حق انتقال یا واگذاری قرارداد را به غیرتحت هیچیک از عناوین حقوقی نخواهد داشت. درصورت انتقال, قرارداد از طرف شرکت فسخ خواهد شد.


ماده 8 : کسورات قانونی
پرداخت هرگونه عوارض یا مالیات مربوط به این قرارداد مطابق قوانین انجام خواهد شد که طرفین ملزم به پرداخت سهم خود میباشند.


ماده 9 : فورس ماژور
در صورت بروز حوادث غیرمترقبه (فورس ماژور) بر اساس مفاد قانون مذبور، نسبت به تعدیل در مفاد قرارداد یا خاتمه آن اقدام خواهد شد که بر این اساس در صورتیکه پس از ارائه خدمات مندرج در این قرارداد به هر علتی چه بین المللی و چه داخلی از قبیل ( ولی نه محدود به ) شرایط نمونه زیر, که از اراده طرفین قرارداد خارج باشند, در تداوم خدمات ارائه شده خدشه ای وارد آید و یا خدمات مذبور موقتا یا دائما قطع گردند, هیچ مسئولیتی متوجه طرف مقابل نخواهد بود. از میان اتفاقات مذبور میتوان به مواردی مانند آسیب دیدگی ماهواره مخابراتی, بلایای طبیعی, تحریمهای بین المللی, اشکالات خطوط مخابراتی, قوانین جدید محدود کننده داخلی یا خارجی, دستورالعملهای دولتی, جنگ, اعتصاب و غیره اشاره نمود.


ماده 10 : فسخ
درصورت عدم رعایت تعهدات ماده 5 توسط طرف قرارداد، شرکت میتواند بصورت یک طرفه قرارداد را لغو نماید.


ماده 11 : اقامتگاه طرفین
شرکت اقامتگاه خود را تهران – سعادت آباد - بلواردریا - نرسیده به چهار راه مسجد - پلاک 30 - طبقه 4 - شرکت کلبه کتاب - کد پستی 1466998591 و شماره تلفن 02188563867 و طرف قرارداد اقامتگاه خود را
کد پستی ....... شماره تلفن ........ و شماره همراه ......... وآدرس پست الکترونیکی ........ اعلام و تعیین می نماید و کلیه مکاتبات مربوطه به آدرسهای معرفی شده ابلاغ قانونی تلقی شده وطرفین مکلفند موضوع تغییر آدرس را حداکثر ظرف مدت یک هفته به اطلاع طرف دیگر برساند.


ماده 12 : تعداد نسخ
این قرارداد در 12 ماده، 2 تبصره و در 2 نسخه متحدالمتن تهیه و کلیه صفحات آن به امضای طرفین رسیده است که هر نسخه حکم واحد را دارد.